Tentoonstellingen

Het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties (BZK) heeft verschillende tentoonstellingen samengesteld. Deze tentoonstellingen dragen bij aan het geheugen van BZK.

 
Tentoonstellingen zijn onderdeel van een groter geheugen van BZK.
Die tentoonstellingen zijn in feite een tijdlijn waarlangs we alle...
documenten inzichtelijk maken voor BZK belangrijke thema’s.
En dat larderen we dan ook nog met interviews met...
mensen die op die tijdlijn een rol van betekenis hebben gespeeld.
Terugkijken is binnen een departement niet de meest favoriete tak van sport.
Maar het is toch cruciaal dat je dat doet.
Dat je 10-20 jaar terugkijkt: Wat is er nou op dit dosier allemaal gebeurd?
Wat voor impact heeft dat gehad?
Hebben we fouten gemaakt? Hoe kan er beter?
Dat is curciaal in een beleidsomgeving.
We hebben een vorm gekozen waarmee we denken dat we die beleidsprofessionals...
maar ook wetenschappers en andere geïntresseerden trekken.
En dat ze daar allemaal hun voordeel mee kunnen doen.
Wat cruciaal is voor die tentoonstelling is een toegewijde curator.
Ik geloof, als ik naar de afgelopen zes keer kijk, dat we daar goed in geslaagd zijn...
om een oud-BZK topambtenaar en een oud-minister op de onderwerpen te werven.
Wat ingewikkeld is, is vaak om alle documenten bij elkaar te krijgen
Want we gaan soms wel 30-40 jaar terug.
En zie dan maar eens de documenten die toen in de ambtelijke organisatie zijn rondgestuurd...
te pakken te krijgen.
Koudwatervrees zit ‘m misschien een beetje bij aanvang...
op de keuze van degene die de kritische weteschappelijke reflectie moet gaan uitvoeren.
Maar eerlijkheid gebied te zeggen dat dat nooit de keuze heeft beïnvloedt.
Ik denk dat we nu op driekwart van het verhaal zijn.
We moeten nog een paar tentoonstellingen doen.
Waaronder die over Koninkrijkrelaties.
Dat is ook een mooi dossier wat we eens even flink beet willen pakken.
Ik merk ook dat het steeds sneller gaat. Het gaat ons steeds makkelijker af.
Voor de laatste tentoonstelling hadden we twee maanden nodig...
terwijl, met de eerste zijn we toch wel een half jaartje mee aan het stoeien geweest.
En dan komen we in een soort beheerfase, dat we de zaken steeds moeten updaten.
Ik denk in eerste instantie aan mensen die nieuw zijn op een dossier.
Ambtenaren die nieuw zijn op een bepaald beleidsdossier.
Die moeten niet afhankelijk zijn van hun kamergenoot of de kennis van hun toevallige kamergenoot.
Die moeten een compleet beeld kunnen krijgen van wat zich op dat dossier heeft afgespeeld.
En dat krijgen ze hiermee.
Of de burger nou direct geïnteresseerd is in de tijdlijnen en de interviews...
dat durf ik niet helemaal met stelligheid te beweren.
Maar ik denk in z'n algemeenheid dat een burger er veel aan heeft...
als er overheidsorganisaties terugkijken naar hun verleden...
en leren van dat verleden.
Wat heel erg leuk is, is dat we toch wel veel complimenten krijgen uit de wetenschappelijk hoek.
Voor hen is het natuurlijk heel erg makkelijk om allerlei literatuur te kunnen vinden
op een bepaalde vindplaats.
Maar wat ik misschien wel nog leuker vind...
is dat er een aantal departementen zijn die belangstelling hebben getoond voor het format...
dus daar gaan we binnenkort langs.

De online tentoonstellingen geven een historisch overzicht van belangrijke thema's binnen het ministerie van BZK. De tentoonstellingen zijn samengesteld door voormalig topambtenaren die de rol curator op zich hebben genomen. De volgende tentoonstellingen zijn beschikbaar: