Leren van het verleden

Nederland is sinds 1848 een parlementaire democratie. Sindsdien zijn er veel verschillende ministers, staatssecretarissen en topambtenaren geweest. In De top kijkt om kijken oud-bewindspersonen en -topambtenaren terug op hun carrière. In het onderdeel Tentoonstellingen worden aan de hand van een tijdlijn met teksten, rapporten, foto’s en filmpjes belangrijke BZK-thema’s belicht.