Informatiseringsbeleid

Foto van Jaap Uijlenbroek
Jaap Uijlenbroek

Introductie

Het is goed gebruik het curatorschap van deze tentoonstellingen te beleggen bij een eerder betrokken oud-topbestuurder van het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties. Dat is ook bij deze - al weer zesde - digitale tentoonstelling gelukt. In navolging van Roel Bekker, Jan Willem Holtslag, Marjanne Sint, Liesbeth Spies en Mark Frequin is deze tentoonstelling ontwikkeld onder supervisie en met inbreng van Jaap Uijlenbroek. Uijlenbroek was in de periode 2008-2013 directeur-generaal Organisatie en Bedrijfsvoering Rijk.

Tijdlijn informatiseringsbeleid 1950-1985

Tijdlijn informatiseringsbeleid 1985-1994

Wim Kuijken

Interview Wim Kuijken

Wim Kuijken was in de periode 1988-1991 directeur Interbestuurlijke betrekkingen en informatievoorziening bij het ministerie van de Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties. In 1995 werd Kuijken secretaris-generaal bij datzelfde ministerie. Van 2000-2010 vervulde Kuijken de functie van secretaris-generaal bij respectievelijk het ministerie van Algemene Zaken en Verkeer en Waterstaat. Van 2010 tot 2018 was Kuijken Deltacommissaris.

Wim Kuijken werd geïnterviewd voor de tentoonstelling Werken aan een moderne overheid waarin hij onder andere sprak over het informatiseringsbeleid van de overheid. Bekijk het betreffende fragment uit dat gesprek.

Interview Harry van Zon

Harry van Zon was van 2002 tot 2008 directeur Informatisering- en Innovatiebeleid Openbare Sector (dIIOS) bij het ministerie van BZK. In de periode daarvoor was hij o.a. directeur-generaal bij het ministerie van LNV en hoofddirecteur Sociale Verzekeringsbank.

Bekijk hieronder een impressie met één of enkele fragmenten uit het gesprek. Of bekijk de volledige versie van het interview.

Tijdlijn informatiseringsbeleid 1995-2004

Tijdlijn informatiseringsbeleid 2005-2014

Interview Rob Meijer

Rob Meijer vervulde vele functies op het terrein van de overheidsinformatisering en -automatisering. Zo werd hij in 1985 hoofd van de afdeling Informatiebeleid van de VNG en was hij - in de kwartiermakersfase - Chief Information Officer (CIO) Rijk. In 2014 promoveerde hij op het onderwerp ‘Businesscases en grote ICT-intensieve overheidsprojecten’. Van 2001 tot 2019 was hij verbonden aan adviesbureau PBLQ (voorheen Het Expertise Centrum (HEC)).

Meijer is ook auteur van het boek ‘Terug in de toekomst’, waarin de geschiedenis van het informatiseringsbeleid in de periode 1985-2015 is opgetekend. Uit dit boek is voor deze tentoonstelling - met toestemming van auteur en uitgever - rijkelijk geput.

Bekijk hieronder een impressie met één of enkele fragmenten uit het gesprek. Of bekijk de volledige versie van het interview.

Interview Maarten Hillenaar

Maarten Hillenaar is sinds 2018 algemeen directeur van Centric Public Sector. In de periode 2009 tot 2014 was Hillenaar directeur Informatiseringsbeleid en tevens eerste CIO Rijk. Daarvoor was hij onder meer werkzaam bij PinkRoccade, Het Expertise Centrum (HEC) en de Vereniging Nederlandse Gemeenten.

Bekijk hieronder een impressie met één of enkele fragmenten uit het gesprek. Of bekijk de volledige versie van het interview.

Tijdlijn informatiseringsbeleid 2015-2021

Interview Steven Luitjens

Steven Luitjens was in de periode 2006-2015 directeur van de Gemeenschappelijke Beheer Organisatie (GBO), het latere Logius. Daarvoor was hij 12 jaar actief bij Het Expertisecentrum. Van eind 2015 tot eind 2018 was hij directeur Informatiesamenleving en Overheid bij het ministerie van BZK.

Bekijk hieronder een impressie met één of enkele fragmenten uit het gesprek. Of bekijk de volledige versie van het interview.

Interview Kees Verhoeven

Kees Verhoeven was van 2010 tot 2021 Tweede Kamerlid voor D66. Als Kamerlid was Verhoeven woordvoerder op diverse portefeuilles. Sinds 2015 richtte hij zich steeds meer op de digitalisering en de impact van digitale technologieën op onze samenleving. Hij schreef onder meer twee tech-visies, een initiatiefnota over data en mededinging plus een initiatiefwet over het gebruik van software kwetsbaarheden door de overheid. Verhoeven is oprichter/eigenaar van het Bureau Digitale zaken dat overheden, bedrijven en brancheorganisaties adviseert.

Bekijk hieronder een impressie met één of enkele fragmenten uit het gesprek. Of bekijk de volledige versie van het interview.

Drie perspectieven

We belichten drie perspectieven op het informatiseringsbeleid:

Arre Zuurmond

Wetenschappelijke reflectie

Arre Zuurmond was tot september van 2021 Ombudsman van de metropoolregio Amsterdam. In de periode 2002-2006 was Zuurmond bijzonder hoogleraar bij de rijksuniversiteit Leiden en secretaris van de zelfbenoemde staatscommissie ‘Belgen doen het beter’. Zuurmond was ook medeoprichter en partner van Zenc (2000-2011) en oprichter-directeur van de Kafkabrigade (2011-2013).

Lees de reflectie: De postkoets met hulpmotor heeft nu zijn langste tijd wel gehad