Andrew Podger en Benita Plesch: voormalig topambtenaren

Functies (o.a.): directeur-generaal van de ABD; Public Service Commissioner in Australië

Periode: 1978 – 2004

Benita Plesch was de eerste directeur-generaal van de Algemene Bestuursdienst (ABD), Andrew Podger was Public Service Commissioner in Australië. Vergelijkbare functies die als doel hebben de juiste topmensen op de juiste plekken te krijgen, de mobiliteit aan de top te verhogen en de samenwerking tussen departementen te verbeteren. In Nederland wordt meer naar het persoonlijke vlak gekeken dan in Australië. Plesch: “Het gaat over chemie, over openheid, over moedig zijn.” Plesch en Podger gingen in gesprek over de ervaringen in de managementontwikkeling van de rijksoverheid, en de overeenkomsten en verschillen daarin tussen de twee landen.

Je kunt het interview met Andrew Podger en Benita Plesch op drie manieren volgen:

  • Als podcast;
  • Als artikel;
  • Als video.

Zij werden geïnterviewd op 5 april 2023 door Roel Bekker en Guido Rijnja, zie de lijst van betrokkenen

Publicatiedatum 19 december 2023

Bekijk hier een kort fragment

So in our system, you are always conscious that your tenure is at risk.
And while people are being sacked, that was very clear in your mind...
but I think it's become much clearer over more recent years.
One of the questions I get asked most often is:
What makes a minister successful or a ministry successful?
And you just put it... You have a senior civil servant and a minister who really get on...
are honest with each other and respect each other.
It doesn't often happen.
Watch the entire episode on detopkijktom.nl

Beluister het interview als podcast

Podcast Andrew Podger en Benita Plesch

Je kunt de podcast ook via Spotify luisteren.

Lees het artikel

Lees het artikel over het interview.

Achtergrond Benita Plesch

Achtergrond Andrew Podger