Roger van Boxtel: voormalig minister

Functie: minister voor Grotestedenbeleid, Overheidsinformatiebeleid en Integratie

Periode: 1998-2002

Roger van Boxtel was minister van Grotestedenbeleid, Overheidsinformatiebeleid en Integratie tijdens het tweede paarse kabinet (Kok II). Daarvoor was hij lid van de Tweede Kamer, later werd hij senator. Als minister had hij het dossier paspoorten onder zijn hoede. Hij verdiepte zich tot in de details van dit politiek gevoelige dossier. “Als je goed wil besturen, moet je begrijpen waar het over gaat.” Hij ging op een onorthodoxe manier te werk om vertrouwen te winnen. “Als bestuurder begin je vertrouwen te geven in de hoop het terug te krijgen.”

Je kunt het interview met Roger van Boxtel op drie manieren volgen:

  • Als podcast;
  • Als artikel;
  • Als video.

Hij werd geïnterviewd op 20 december 2023 door Guido Rijnja en Sandra van Thiel, zie de lijst van betrokkenen

Publicatiedatum 29 mei 2024

Bekijk hier een kort fragment

Ik ging heel veel naar de steden toe. Dus voordat we een convenant sloten...
ging ik ook de wijken bekijken waar het om ging...
de plannen marginaal toetsen...
en ik werd badinerend wel eens genoemd 'de wijkwethouder van Nederland'.
Maar weet je, als je zo'n bevoegdheid met zoveel geld gaat overdragen...
wil je ook wel weten: waar gaat het over?
Ik heb met een Amsterdamse wethouder nog een publiek conflict gehad...
omdat ik zei: Ik ben vaker in die moeilijke wijk in Amsterdam geweest dan uzelf.
En dat was ook zo.

Beluister het interview als podcast

Je kunt de podcast ook via Spotify luisteren.

Lees het artikel

Lees het artikel over het interview.

Achtergrond