Johan Remkes: voormalig minister

Functie: staatssecretaris van VROM en minister van BZK

Periode: 1998-2007

Johan Remkes begon als raadslid, statenlid en gedeputeerde in Groningen. Later werd hij Kamerlid, (in)formateur, adviseur in crisissen en commissaris van de Koning(in). Hij was staatssecretaris van Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer (VROM) van 1998 tot 2002 en minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties (BZK) in drie kabinetten-Balkenende (2002 tot 2007). Na een nieuw Kamerlidmaatschap kwam hij meer buiten de ‘Haagse bubbel’ te staan. Hij zag in de jaren de tijdsgeest veranderen: “Alles heeft zijn eigen dynamiek, dat moet je rustig laten plaatsvinden.” Luisteren is voor hem van cruciaal belang. “Geef mensen niet altijd gelijk, maar leef je in en ga de dialoog aan.”

Je kunt het interview met Johan Remkes op drie manieren volgen:

  • Als podcast;
  • Als artikel;
  • Als video.

Hij werd geïnterviewd op 4 september 2023 door Caspar van den Berg en Anne Bos, zie de lijst van betrokkenen

Publicatiedatum 20 februari 2024

Bekijk hier een kort fragment

Dus toen hij in de kano stapte,toen kapseisde de kano.
De krantenkoppen waren natuurlijk zeer voorspelbaar.
'Paars kopje onder'.

Beluister het interview als podcast

Je kunt de podcast ook via Spotify luisteren.

Lees het artikel

Lees het artikel over het interview.

Achtergrond