Jan van den Bos: voormalig topambtenaar

Functie: was onder andere DG en waarnemend SG bij diverse ministeries, en inspecteur-generaal bij de ILT en SZW

Periode: tot 2023

Jan van den Bos 'rolde' na zijn studie Staats- en administratief recht in Rotterdam in de ambtenarij in het Westland, om daarna op Rijksniveau actief te worden. Snel overzicht hebben en kunnen denken als een bestuurder; twee voorbeelden van zijn kwaliteiten. Als inspecteur-generaal ILT ontdekte hij dat de capaciteit van de inspectie omgekeerd evenredig was met de maatschappelijke schade op verschillende thema’s. Hij is niet zo legalistisch, zegt hij. “Ik ben niet geïnteresseerd in of iets verboden is, wel of het schadelijk is.” Hij vormde de ILT om tot een meer risicogedreven toezichthouder. “Dat heeft me niet altijd bloemen opgeleverd.”

Je kunt het interview met Jan van den Bos op drie manieren volgen:

  • Als podcast;
  • Als artikel;
  • Als video.

Hij werd geïnterviewd op 16 mei 2023 door Erik-Jan van Dorp en Guido Rijnja, zie de lijst van betrokkenen

Publicatiedatum 12 september 2023

Bekijk hier een kort fragment

Maar ik heb altijd gezegd: Ik ben Neen bestuursambtenaar 'in de rol van'.
Dat ben ik later pas gaan zeggen.
Ik denk dat ik heel goed vanuit een politiek bestuurder kan kijken en denken.
Ik denk dat ik meestal, ik zat niet zo dicht bij de minister toen, maar later wel...
snap wat hen beweegt en waar ze mee zitten.
En ik denk dat ik ook vrij goed kan lezen wat er in de omgeving gebeurt...
en dan kan ik waarschuwen.
Dus je hebt bij mij niet gauw verrassingen.
En ik denk dat dat mij enorm geholpen heeft als inspecteur-generaal.

Beluister het interview als podcast

Je kunt de podcast ook via Spotify luisteren.

Lees het artikel

Lees het artikel over het interview.

Achtergrond