Hans Borstlap: voormalig topambtenaar

Functies: directeur-generaal bij de ministeries van SZW en OCW

Periode: 1989-2002

Hans Borstlap was raadadviseur bij het ministerie van Algemene Zaken tijdens de kabinetten Lubbers I en II. Daarna werd hij DG Algemene Beleidsaangelegenheden bij SZW en DG Strategie en arbeidsmarkt bij OCW. Tussen 2002 en 2016 was hij lid van de Raad van State. Twee belangrijke lessen leerde hij al vroeg in zijn loopbaan: ‘begin bij het probleem’ en ‘zorg dat je je rol scherp hebt’. Tegenspraak leveren vindt hij essentieel voor ambtenaren: “Waar geen tegenspraak is, gaat het vroeg of laat fout. Meestal vroeg.”

Je kunt het interview met Hans Borstlap op drie manieren volgen:

  • Als podcast;
  • Als artikel;
  • Als video.

Hij werd geïnterviewd op 16 maart 2024 door Anne Bos en Caspar van den Berg, zie de lijst van betrokkenen

Publicatiedatum 14 mei 2024

Bekijk hier een kort fragment

Wat mij opviel...
is dat daar een hoofdlijn van motivatie van ambtelijk optreden vaak is:
Hoe hou ik de minister uit de wind?
Als dat je hoofdreden is van ambtelijk optreden...
dan gaat de minister geheid voor de bijl.
Je helpt hem niet door hem uit de wind te houden.
Die wind komt vanzelf op het moment dat hij één stap uit het departement zet.
Je helpt hem om zich voor te bereiden op wat hij kan meemaken...
als hij één stap uit het departement zet...
in de Kamer, een toespraak, een interview, of de ministerraad, of wat dan ook.

Beluister het interview als podcast

Je kunt de podcast binnenkort ook via Spotify luisteren.

Lees het artikel

Lees het artikel over het interview.

Achtergrond