Bernard ter Haar: voormalig topambtenaar

Functie: diverse functies bij het ministerie van Financiën, waaronder directeur Financiële Markten, daarna DG bij VROM en SZW

Periode: 1988 – 2020

Bernard ter Haar studeerde natuurkunde en economie, en promoveerde in de kernfysica. Hij koos uiteindelijk voor de economische kant en startte zijn loopbaan bij het ministerie van Financiën. Hij bleef er 21 jaar in verschillende functies en viel steeds met zijn neus in de boter. Bij de invoering van de euro en later de kredietcrisis kreeg hij steeds meer inhoudelijke verantwoordelijkheid. Met die ervaring en zijn reputatie op zak werd hij DG Milieu bij VROM en later DG Participatie en Inkomenswaarborging bij SZW. Een DG moet de verbinding leggen tussen de kortere en de lange termijn, vindt hij. “Zonder langetermijnagenda ben je afhankelijk van wat er in het regeerakkoord staat en incidentenpolitiek vanuit de Kamer.”

Je kunt het interview met Bernard ter Haar op drie manieren volgen:

  • Als podcast;
  • Als artikel;
  • Als video.

Hij werd geïnterviewd op 16 mei 2023 door Erik-Jan van Dorp en Guido Rijnja, zie de lijst van betrokkenen

Publicatiedatum 22 augustus 2023

Bekijk hier een kort fragment


Het departement moet gewoon de ruimte hebben en vinden en krijgen en doen ook...
om met de samenleving in debat te gaan over...
op lange termijn is dit onze agenda en moeten we hier naartoe.
Dit is het publiek belang wat wij als departement borgen.
En daar hebben we geen goedkeuring van de minister voor nodig?
Daar willen we graag het goede gesprek over voeren.
Op basis van dat gesprek kunnen we dan ook naar de politiek en zeggen...
oké, we hebben nu met iedereen besproken en dat wordt de koers.

Beluister het interview als podcast

Je kunt de podcast ook via Spotify luisteren.

Lees het artikel

Lees het artikel over het interview.

Achtergrond