Roger van Boxtel: “Begin vertrouwen te geven in de hoop het terug te krijgen”

Roger van Boxtel was minister van Grotestedenbeleid, Overheidsinformatiebeleid en Integratie tijdens het tweede paarse kabinet (Kok II). Van 2015 tot 2020 was hij president-directeur van NS. Als minister had hij het dossier paspoorten onder zijn hoede. Hij verdiepte zich tot in de details van dit politiek gevoelige dossier. “Als je goed wil besturen, moet je begrijpen waar het over gaat.” Hij ging op een onorthodoxe manier te werk om vertrouwen te winnen. “Als bestuurder begin je vertrouwen te geven in de hoop het terug te krijgen.”

Het volledige gesprek met Roger van Boxtel is vanaf vandaag beschikbaar als podcast. Er zijn ook diverse videofragmenten en een artikel verschenen. 

De top kijkt om 

Voor De top kijkt om worden oud-ministers en oud-topambtenaren bevraagd over hun ervaringen. Roger van Boxtel is één van hen. In de loop van dit jaar worden gesprekken gepubliceerd met onder andere oud-minister Wouter Bos. Houd de LinkedIn-pagina van Kennis van de Overheid in de gaten voor de publicatie van nieuwe gesprekken. 

De top kijkt om is een initiatief van het programma Kennis van de overheid (ministerie van BZK). Het project heeft vorm gekregen in nauwe samenwerking met de Rijksuniversiteit Groningen, de Universiteit Utrecht en het Centrum voor Parlementaire Geschiedenis van de Radboud Universiteit.