Niet elke gemeenteambtenaar ervaart (hoge) werkdruk

Op basis van het Werkonderzoek onderzocht Venster voor A&O fonds Gemeenten hoe gemeenteambtenaren de werkdruk ervaren. Daaruit blijkt dat ongeveer 45% van de gemeenteambtenaren aangeeft veel werk te moeten doen voor de gemeente. Circa 30% zegt erg snel te moeten werken. Uit onderzoek blijkt dat hoge taakeisen niet per se leiden tot hoge werkdruk. De ervaren werkdruk hangt samen met het type organisatie, persoonskenmerken en de mate van autonomie die medewerkers ervaren.

Benieuwd naar het rapport? Meer informatie vind je op de website van A&O fonds Gemeenten. In december verscheen het eerste sectorrapport. Daaruit bleek dat gemeenteambtenaren over het algemeen (zeer) tevreden zijn met hun baan en het team waarin zij werken. Over de hoeveelheid werk zijn zij minder tevreden. De komende tijd wordt er in nog twee afzonderlijke rapporten ingegaan op de belangrijkste uitkomsten over werken bij gemeenten. 

Werkonderzoek

Om inzicht te krijgen in de aantrekkelijkheid van het werk bij de overheid, voert het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties (BZK) in samenwerking met CBS en ICTU periodiek een groot enquêteonderzoek uit: het Werkonderzoek. Het Werkonderzoek is gericht op de werkbeleving van werknemers (leidinggevenden en medewerkers) in het openbaar bestuur en het onderwijs. Naast allerlei HR-thema’s wordt in het Werkonderzoek aandacht besteed aan diverse organisatievraagstukken en aan de integriteit en sociale veiligheid van medewerkers.

Op deze pagina vind je meer informatie over het Werkonderzoek.