Werkonderzoek

Het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties en het ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap voeren samen met het Centraal Bureau voor de Statistiek eens in de drie jaar een onderzoek uit naar werkbeleving.

Meerdere personen zitten in een ruimte. Ieder persoon zit aan een bureau, de meeste hebben een laptop voor zich.

Het onderzoek vindt plaats onder ruim 100.000 ambtenaren. Het onderzoek is gericht op de werkbeleving: hoe denken medewerkers en leidinggevenden over hun baan, hun team en de organisatie? De resultaten van dit onderzoek staan in het Kernrapport Werkonderzoek.