Gemeenteambtenaren zijn tevreden, betrokken, bevlogen en trots

Aantrekkelijk werkgeverschap zorgt voor een beter presterende overheid en is met de huidige krapte op de arbeidsmarkt noodzakelijk om goed personeel binnen te halen en te behouden. Dit geldt ook voor gemeenten. Op basis van het Werkonderzoek onderzocht Venster daarom voor A&O fonds Gemeenten hoe tevreden gemeenteambtenaren zijn over hun werk. Uit het rapport blijkt dat gemeenteambtenaren over het algemeen tevreden, betrokken, bevlogen en trots zijn. De ambtenaren zijn vooral tevreden over hun baan en het team en iets minder tevreden over de organisatie. Wel scoren gemeenten het laagst binnen het openbaar bestuur.

Benieuwd naar het rapport? Meer informatie vind je op de website van A & O fonds Gemeenten. De komende tijd wordt er in nog drie afzonderlijke rapporten ingegaan op de belangrijkste uitkomsten over werken bij gemeenten.

Werkonderzoek

Om inzicht te krijgen in de aantrekkelijkheid van het werk bij de overheid, voert het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties (BZK) in samenwerking met CBS en ICTU periodiek een groot enquêteonderzoek uit: het Werkonderzoek. Het Werkonderzoek is gericht op de werkbeleving van werknemers (leidinggevenden en medewerkers) in het openbaar bestuur en het onderwijs. Naast allerlei HR-thema’s wordt in het Werkonderzoek aandacht besteed aan diverse organisatievraagstukken en aan de integriteit en sociale veiligheid van medewerkers.

Op deze pagina vind je meer informatie over het Werkonderzoek.