Guusje ter Horst: "Zorg dat je zelf een agenda hebt"

Guusje ter Horst was drie jaar minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties in het kabinet Balkenende IV. Daarvoor was zij wethouder in Amsterdam en burgemeester van Nijmegen. Meer een doener dan een lezer, en meer een bestuurder dan een politicus of ideoloog. Als bestuurder is het belangrijk om vooraf te bedenken wat je wil bereiken, geeft ze aan. ‘Een generaal op BZK’ werd ze in de media genoemd. En dat begrijpt ze ook wel. “Rijksambtenaren zijn goed in het inrichten van het proces om van A naar B te komen. Maar wat B is? Ja, daar moet je op sturen als minister.”

Het volledige gesprek met Guusje ter Horst is vanaf vandaag beschikbaar als podcast. Er zijn ook diverse videofragmenten en een artikel verschenen. 

De top kijkt om

Voor De top kijkt om worden oud-ministers en oud-topambtenaren bevraagd over hun ervaringen. Guusje ter Horst is één van hen. In de loop van dit jaar worden gesprekken gepubliceerd met onder anderen oud-ministers Jet Bussemaker, Johan Remkes en Ronald Plasterk. 

De top kijkt om is een initiatief van het programma Kennis van de overheid (ministerie van BZK). Het project heeft vorm gekregen in nauwe samenwerking met de Rijksuniversiteit Groningen, de Universiteit Utrecht en het Centrum voor Parlementaire Geschiedenis van de Radboud Universiteit.