Verzelfstandiging bestuursorganen (zbo’s)

Zelfstandige bestuursorganen (zbo’s) voeren zelfstandig openbaar gezag uit. Zbo's zijn zelfstandig en niet hiërarchisch ondergeschikt aan een minister.

Zwarte paraplu's opengevouwen met daartussen één blauwe paraplu. Van de paraplu's zie je alleen de bovenkant.

De regering streeft er naar zo min mogelijk zbo's in te stellen. Het doel is om zo veel mogelijk publieke taken van de overheid bij organisaties neer te leggen die onder een ministerie vallen. Zo kan de uitvoering van publieke taken transparant blijven voor de Eerste en Tweede Kamer. Als er toch een taak bij een zbo moet worden belegd, dan geldt tenminste de bevoegdhedenverdeling tussen vakminister en zbo zoals in de Kaderwet zbo’s is afgesproken. Tenzij de wetgever hierop uitzonderingen maakt.

Voorbeelden van zbo's zijn de Kamer van Koophandel (KVK), de Sociale Verzekeringsbank (SVB) en het Centraal Bureau Rijvaardigheidsbewijzen (CBR).