Register van Overheidsorganisaties

Op de website Register van Overheidsorganisaties vindt u informatie over alle overheidsorganisaties in Nederland.

Bordje met daarop de tekst overheidsorganisaties.

Gebruikers kunnen op de website Register van Overheidsorganisaties groepen organisaties selecteren. Bijvoorbeeld: gemeenten, ministeries, provincies, waterschappen, gemeenschappelijke regelingen en zelfstandige bestuursorganen. Via de zoekfunctie kunnen individuele overheidsorganisaties gevonden worden.

Per organisatie staan de naam en het adres geregistreerd. En afhankelijk van het organisatietype is specifieke informatie terug te vinden. Zoals college van bestuur en raadsleden van gemeenten, organisatieonderdelen van departementen en bestuurders van provincies. Van een groot aantal organisaties is vastgelegd of ze overheidswerkgever zijn of niet, of ze onder de Wet normering topinkomens vallen en welke cao van toepassing is.