Agentschappen

Agentschappen zijn onderdeel van een ministerie, maar werken als zelfstandige organisaties. De minister is verantwoordelijk voor de agentschappen binnen zijn of haar ministerie.

Balie met daarop schermen en daarachter een wand met het logo van het ministerie.

Agentschappen leveren tegen betaling producten of diensten aan organisaties binnen het Rijk. Een agentschap heeft een eigen directie, een eigen begroting en een eigen financiële administratie die losstaan van de begroting van het ministerie waar ze onder vallen. 

Voorbeelden van agenstschappen zijn Dienst uitvoering Onderwijs (DUO), Koninklijk Nederlands Meteorologisch Instituut (KNMI) en Rijkswaterstaat