Adviescolleges

Adviescolleges adviseren de regering over wetten, regels en het beleid. Dit advies geven zij gevraagd en ongevraagd aan ministers of de Eerste en Tweede Kamer. 

Je ziet twee mannen elkaar de hand schudden, de foto is van bovenaf genomen.

Adviescolleges zijn onderdeel van het adviesstelsel. Dit stelsel bestaat uit onafhankelijke adviesorganen, planbureau's, de hoge colleges van staat en onafhankelijke commissies.

Voorbeelden van adviescolleges zijn de Autoriteit Persoonsgegevens (AP), Gezondheidsraad (GR) en de Raad van State.