Privaatrechtelijke decentralisatie

Achtergronddocument 5.3 van de Commissie Hoofdstructuur Rijksdienst: Rapport over een studie naar mogelijkheden voor decentralisatie van rijkstaken naar privaatrechtelijke organisaties