Contact

Kennis van de Overheid is een programma van het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties.

Voor vragen over het programma kunt u contact opnemen via kennisvandeoverheid@ictu.nl.