Toegankelijkheid

Wij willen dat iedereen, zonder uitzondering, toegang heeft tot onze online informatie. Wij willen dat iedereen alle informatie kan lezen en begrijpen, zodat iedereen gemakkelijk gebruik kan maken van onze diensten. Daarom werken wij voortdurend aan het verbeteren van onze zogenaamde digitoegankelijkheid.

Toegankelijkheidsverklaring

ICTU is wettelijk verplicht om deze website te laten voldoen aan het Besluit digitale toegankelijkheid overheid.

De status van deze website is: A - voldoet volledig

Het volledige onderzoeksrapport. 

Wat is een toegankelijke website?

Een toegankelijke website is voor alle doelgroepen beter te gebruiken. Daarom is in het Tijdelijk besluit digitale toegankelijkheid overheid bepaald dat overheidssites moeten voldoen aan toegankelijkheidseisen zoals vastgelegd in EN 301 549/WCAG 2.1 en daarover verantwoording moeten afleggen in een gepubliceerde toegankelijkheidsverklaring. In het onderzoeksrapport zijn de toetsresultaten te vinden.

Problemen met toegankelijkheid melden

Heeft u vragen of opmerkingen? Of wilt u een pagina gebruiken die niet toegankelijk blijkt? Neem dan contact op.

Borging van toegankelijkheid

Wij borgen goede toegankelijkheid door diverse maatregelen binnen onze (dagelijkse) processen:

  • Toegankelijkheid ‘by design’: toegankelijkheid is vanaf de start onderdeel van alle stappen in het ontwerp-, bouw en redactionele proces van deze website.
  • Onderzoek: onafhankelijke deskundigen toetsen regelmatig (onderdelen van) onze website op toegankelijkheid. Zowel voor de functioneel-technische onderdelen als de redactionele aspecten. Gevonden knelpunten lossen wij duurzaam op.

Meer informatie over toegankelijkheid is te vinden op het Platform Rijksoverheid Online, waar deze website ook toe behoort.