Omvang en overhead Rijksdienst

Op deze pagina wordt de ontwikkeling van de omvang van de Rijksdienst geschetst. Er wordt onderscheid gemaakt naar personeel werkzaam bij kerndepartementen, bij shared service organisaties (SSO's), bij toezichthouders en bij uitvoeringsorganisaties.

Daarnaast wordt onderscheid gemaakt naar medewerkers die tot de overhead worden gerekend en medewerkers in het primaire proces.

Aantal fte per categorie

Aantal fte per categorie (aantal x 1.000)
KerndepartementSSOToezichthoudersUitvoeringsorganisaties
201312,93,26,573,4
201412,73,66,773,6
201512,74,6771,9
201612,95,27,171,7
201712,75,6772,1
201813,25,97,373,8
2019146,37,478
202014,96,77,881,9
202115,86,98,285,5
202217,37,48,989,6

De omvang van de rijksdienst in fte’s is vooral sinds 2017 flink toegenomen. Daarvoor was de omvang vrij stabiel. Dit is exclusief de formatie van de hoge colleges van staat en de ondersteuning van de rechtspraak.

Brontabel als csv (295 bytes)

Toename formatie Rijk 2017-2022 (%)

Toename formatie Rijk 2017-2022 (%)
KerndepartementSSOToezichthoudersUitvoeringsorganisatiesTotale Rijksdienst
2017-202236,332,426,624,226,4

De toename van de formatie sinds 2017 was het grootst bij de kerndepartementen en SSO’s.

Brontabel als csv (118 bytes)

Ontwikkeling formatie per departement

Ontwikkeling formatie per departement sinds 2018
20182019202020212022
Algemene Zaken176189197208217
Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties15451584172117941987
Buitenlandse Zaken20192180223423352455
Economische Zaken en Klimaat17641401154616281844
Financien14011498161516701767
Infrastructuur en Waterstaat15861687181319212078
Justitie en Veiligheid16041840182318832073
Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit376425480555
Onderwijs, Cultuur en Wetenschap91792996210261216
Sociale Zaken en Werkgelegenheid920960102511051254
Volksgezondheid, Welzijn en Sport12211353154317591903

Bij alle departementen was sprake van een flinke toename vanaf 2018. Bij VWS was deze het grootst.

Brontabel als csv (600 bytes)

Primaire formatie vs overhead kerndepartementen

Primaire formatie vs overhead kerndepartementen
Functiefamilies bedrijfsvoering, lijnmanagement plus toerekening SSO'sPrimaire formatie
201552,647,4
201752,647,4
202250,149,9

Van de totale formatie van kerndepartementen bestaat 50% uit overheadfuncties. Dit zijn de functiefamilies bedrijfsvoering en lijnmanagement, inclusief de bedrijfsvoering-SSO’s voor het deel dat zij werkzaam zijn voor departementen (FMH, Doc-Direkt, SSC ICT, UBR en P-Direkt*).

* De restcategorie ‘niet functiefamilie en niet ingedeeld’ is hieraan eveneens toegerekend (3,9% in 2022)

Brontabel als csv (140 bytes)

Omvang SSO’s

Omvang SSO’s (in fte)
DGVBR Doc-DirektDGVBR FMHaaglandenDGVBR P-DirektDG Vastgoed en Bedrijfsvoering RijkDGVBR SSC-ICTDGVBR UBR
20132923624211802349
20142844144241888633
201527542551016016641136
201627743956317677771328
201733845158418799071430
201834747760719869991535
201936447258820769511814
202035351762321619852035
202135151964522299732195
2022375581701232610102405

De omvang van de SSO’s is sinds 2013 substantieel toegenomen.

Brontabel als csv (427 bytes)

Salarisgebouw kerndepartementen

Salarisgebouw kerndepartementen verdeling per salarisschaal (in %)
20172022
10,10,1
200
30,10,1
40,50,5
50,70,3
63,22
73,73,6
84,94,8
94,44,4
109,19,1
111618,9
1221,423,5
1317,717,4
149,38
1554,1
161,31
171,51,2
180,30,2
190,60,5

Tussen 2017 en 2022 zien we een toename in de schalen 11 en 12. Tegelijk zien we een afname in de hogere en lagere schalen.

Brontabel als csv (224 bytes)

Omvang lijnmanagement (%)

Omvang lijnmanagement (%)
Kerndepartement 2017Kerndepartement 2022Uitvoering 2017Uitvoering 2022
Lijnmanagement + project-programmamanagement1110,48,38,2
Lijnmanagement8,57,66,16,1

Het percentage lijnmanagement neemt in de loop der tijd af, vooral doordat de totale formatie is toegenomen.

Brontabel als csv (171 bytes)