Leestip! 'De Hoogste Ambtenaar' van Roel Bekker

De minister-president is alom bekend. Hij is het gezicht van de regering, zowel in binnen- als buitenland. Maar over zijn ambtelijke ondersteuning is een stuk minder bekend. Roel Bekker, die zelf secretaris-generaal is geweest van respectievelijk het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport en het programma Vernieuwing Rijksdienst, schreef een boek over de SG van Algemene Zaken, de hoogste ambtenaar achter de minister-president. De eerste exemplaren van het boek ‘De hoogste ambtenaar’ zijn op 18 januari in ontvangst genomen door demissionair minister-president Mark Rutte en secretaris-generaal van het ministerie van Algemene Zaken, Gert-Jan Buitendijk.

De hoogste ambtenaar

‘De hoogste ambtenaar’ bevat een uiteenzetting van de rol van de minister-president, de organisatie van het ministerie van Algemene Zaken en de taken van de SG van Algemene Zaken. De kern van het boek bestaat uit uitgebreide beschrijvingen van alle SG’s van AZ die er sinds de oprichting van het ministerie zijn geweest. Daarnaast bevat het boek een internationale vergelijking met ambtsgenoten in andere landen. Tot slot gaat Bekker in op een aantal te verbeteren zaken, waaronder:

  • Het ministerie van AZ iets sterker maken, zoal qua omvang als qua coördinerende taak
  • Meer aandacht voor de lange termijn en voortgangsbewaking van beleid
  • De ABD overbrengen naar AZ, zoals ook de Rijksvoorlichtingsdienst bij AZ is ondergebracht
De hoogste ambtenaar (Roel Bekker)

Roel Bekker

Voor ‘De top kijkt om’ verscheen in juni 2021 een interview met Roel Bekker. In het interview gaat Bekker o.a. in op het begin van zijn ambtelijke carrière bij het ministerie van VRO (“zonder M want van milieu had nog nooit niemand gehoord”) en de totstandkoming van het plan ‘de verkokering voorbij’ dat nagenoeg ongewijzigd werd overgenomen tijdens de formatiebesprekingen in 2007. Ook is Bekker als wetenschapper betrokken bij ‘De top kijkt om’ en interviewt hij oud-topambtenaren over hun bestuurlijke carrière.

Het boek ‘De hoogste ambtenaar’ is o.a. te bestellen bij uitgeverij Boom