Johan Remkes: “Leef je in en ga dialoog aan”

Johan Remkes begon als raadslid, statenlid en gedeputeerde in Groningen. Later werd hij Kamerlid, (in)formateur, adviseur in crisissen en commissaris van de Koning(in). Als staatssecretaris van Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer (VROM) tijdens Kok II (1998 tot 2002) had hij Stedelijke Vernieuwing en Volkshuisvesting in zijn portefeuille. Hij was minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties (BZK) in de kabinetten-Balkenende I tot en met III (2002 tot 2007). Na zijn ministerschap zat hij tot halverwege 2010 in de Tweede Kamer. Daarna kwam hij meer buiten de ‘Haagse bubbel’ te staan. Bijvoorbeeld als waarnemend commissaris van de Koning in Limburg in 2022. Hij zag in de jaren de tijdsgeest veranderen: “Alles heeft zijn eigen dynamiek, dat moet je rustig laten plaatsvinden.” Luisteren is voor hem van cruciaal belang. “Geef mensen niet altijd gelijk, maar leef je in en ga de dialoog aan.”

Het volledige gesprek met Johan Remkes is vanaf vandaag beschikbaar als podcast. Er zijn ook diverse videofragmenten en een artikel verschenen. 

De top kijkt om 

Voor De top kijkt om worden oud-ministers en oud-topambtenaren bevraagd over hun ervaringen. Johan Remkes is één van hen. In de loop van dit jaar worden gesprekken gepubliceerd met onder anderen oud-ministers Ronald Plasterk en Wouter Bos.

De top kijkt om is een initiatief van het programma Kennis van de overheid (ministerie van BZK). Het project heeft vorm gekregen in nauwe samenwerking met de Rijksuniversiteit Groningen, de Universiteit Utrecht en het Centrum voor Parlementaire Geschiedenis van de Radboud Universiteit.