Wat kan Nederland leren van andere landen? Tweede EIPA-deelonderzoek naar prestaties publieke sector beschikbaar

Om erachter te komen waar verbeterpotentieel ligt voor de Nederlandse beleidsontwikkeling- en uitvoering, voert het European Institute of Public Administration (EIPA) een meerjarig onderzoek uit naar de prestaties van de publieke sector in 35 landen. Begin 2023 zijn de eerste onderzoeksresultaten gepubliceerd. Inmiddels is ook het tweede deelonderzoek verschenen. 

EIPA

Het European Institute of Public Administration (EIPA) voert in samenwerking met het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties een meerjarig onderzoeksprogramma uit naar de prestaties van de publieke sector in 35 landen. Het gaat om alle 27 lidstaten van de Europese Unie, het Verenigd Koninkrijk, Zwitserland, Noorwegen en IJsland en daarnaast de VS, Canada, Australië en Nieuw-Zeeland. 

De effectiviteit en de efficiency van diverse beleidsdomeinen worden in dit onderzoeksprogramma doorgelicht en internationaal vergeleken. Ook wordt gekeken naar de tevredenheid en het vertrouwen van burgers. Het doel van het onderzoek is om inspiratie uit het buitenland op te doen voor verbeteringen in de beleidsontwikkeling- en uitvoering. Dat geschiedt op basis van een internationale benchmark aanpak.

Tweede deel onderzoeksresultaten

Het onderzoek van EIPA is opgedeeld in vier deelonderzoeken over een periode van vier jaar. Het tweede deelonderzoek is inmiddels gepubliceerd en behandeld de volgende drie beleidsterreinen:

  • Economie, infrastructuur, wetenschap, technologie en innovatie
  • Sociale zekerheid, werkgelegenheid, inkomen en vermogen
  • Milieubescherming en klimaatverandering

Via de pagina over EIPA is het tweede deelonderzoek gratis te downloaden. Op die pagina vind je ook het eerste deelonderzoek.

Kennis van de Overheid

Het meerjarige onderzoeksprogramma van EIPA is geïnitieerd in het kader van het programma Kennis van de Overheid. Meer informatie over EIPA lees je hier.