Terugblik op Staatpraat: één jaar Staat van de Uitvoering

18 januari 2023 was de aanbieding van de eerste Staat van de Uitvoering aan de Tweede Kamer. Precies één jaar later, op 18 januari 2024, was het tijd voor een Staatpraat. Een symbolisch moment om met verschillende sprekers en zo’n 150 gasten de balans op te maken. 

Op de website van de Staat van de Uitvoering is een uitgebreid verslag van de avond verschenen. 

Staat van de Uitvoering

Voor de Staat van de Uitvoering worden organisaties die uitvoeren uitgebreider in beeld gebracht. Er vindt deskresearch plaats van de Standen van de Uitvoering waarin de organisties rapporteren over de problemen die zij ervaren. Op 18 januari 2023 is de eerste Staat van de Uitvoering aan de Tweede Kamer overhandigd: een rijksbreed en trendmatig beeld over de uitvoeringspraktijk van de overheid. Meer informatie over de Staat van de Uitvoering.