Staat van de Uitvoering

De Staat van de Uitvoering is een periodiek terugkerende publicatie om knelpunten in de uitvoeringspraktijk te analyseren en oplossingen te vinden. Dit wordt gedaan in opdracht van het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties (BZK). 

Vier personen zitten aan een vergadertafel met daarvoor een vrouw die uitleg geeft over een tekening op een whiteboard.

Voor de Staat van de Uitvoering worden organisaties die uitvoeren uitgebreider in beeld gebracht. Er vindt deskresearch plaats van de Standen van de Uitvoering waarin de organisties rapporteren over de problemen die zij ervaren.

Tegelijk verzamelen onderzoekers nieuwe kennis over bijvoorbeeld werkomstandigheden, organisatiecultuur, media-aandacht, burgertevredenheid, innovatie en internationaal perspectief. De resultaten van die onderzoeken worden bekend gemaakt op de website staatvandeuitvoering.nl. De meest opvallende resultaten die voortkomen uit de onderzoeken worden in een rapportage aan de Tweede Kamer samengevat.