Jet Bussemaker: "Vanaf dag één komen er dingen op je pad die je niet had voorzien"

Mariëtte (Jet) Bussemaker was actievoerder, wetenschapper, Kamerlid, staatssecretaris van VWS in het kabinet-Balkenende IV, minister van OCW in Rutte II, universiteits- en hogeschoolbestuurder en is nu hoogleraar en voorzitter van een adviesraad. Ze laat zich omschrijven als inhoudsgedreven, met waarden als basis. Maar ook als ‘hands-on’ en ‘in zekere zin activistisch’. Begaan met de mensen die het moeten doen, die de publieke waarde realiseren, zoals de leraar en de wijkverpleegkundige. De opdracht is het uitvoeren van het regeerakkoord, maar het loopt altijd anders dan je verwacht, is haar ervaring. “Vanaf dag één komen er dingen op je pad die je niet had voorzien.” Haar idealen en principes boden dikwijls houvast in lastige kwesties, maar bestuurders moeten soms ook dingen uitvoeren waar ze ideologisch gezien moeite mee hebben. “Dat hoort erbij, ook dát is verantwoordelijkheid nemen.”

Jet Bussemaker

Het volledige gesprek met Jet Bussemaker is vanaf vandaag beschikbaar als podcast. Er zijn ook diverse videofragmenten en een artikel verschenen. 

De top kijkt om

Voor De top kijkt om worden oud-ministers en oud-topambtenaren bevraagd over hun ervaringen. Jet Bussemaker is één van hen. In de loop van dit jaar worden gesprekken gepubliceerd met onder anderen oud-ministers Johan Remkes en Ronald Plasterk. 

De top kijkt om is een initiatief van het programma Kennis van de overheid (ministerie van BZK). Het project heeft vorm gekregen in nauwe samenwerking met de Rijksuniversiteit Groningen, de Universiteit Utrecht en het Centrum voor Parlementaire Geschiedenis van de Radboud Universiteit.