Reuring!Café op 31 oktober: De Deskundige Overheid

Op 31 oktober organiseert de Vereniging voor OverheidsManagement in samenwerking met Kennis van de Overheid en Staat van de Uitvoering een Reuringdebat met het onderwerp: Naar een deskundige(re) overheid die grote opgaven aankan.

Reuring!Café

De kaartverkoop is ontzettend hard gegaan waardoor het niet meer mogelijk is om Reuring!Café fysiek bij te wonen. Maar niet getreurd: je kunt het debat online volgen. Meld je aan via het aanmeldformulier

Naar een deskundige(re) overheid die grote opgaven aankan

De laatste jaren lijkt de overheid ‘terug van weggeweest’. In de afgelopen decennia is flink bezuinigd op het overheidsapparaat en overheerste het idee dat de overheid bescheiden moest zijn in haar ambities. De tijd van bezuinigingen is echter voorbij, en vandaag de dag wordt weer gepleit voor een sterke, strategisch sturende overheid. In de volkshuisvesting en rond de energietransitie vragen bijvoorbeeld veel partijen om een actieve overheid die in staat is heldere kaders te scheppen, knopen door te hakken en de noodzakelijke investeringen te doen of organiseren. 

De vraag is echter of de overheid wel de kennis en deskundigheid in huis heeft om die meer inhoudelijke en sturende rol met succes te vervullen. Daarover bestaan serieuze twijfels. In de afgelopen decennia is veel kennis bij de overheid verloren gegaan. 

Gezien de grote opgaven waarvoor overheid en samenleving staan, wat is het (type van) deskundigheid die de overheid in ieder geval (weer) in huis moet hebben? Hoe zorgen we ervoor dat de overheid goede mensen in dienst heeft en houdt? En hoe zorgen wij dat zij zo is ingericht dat die kennis en kunde daadwerkelijk bijdragen aan weloverwogen en effectieve beleidsvoering? Daarover handelt het WRR-adviestraject Deskundige Overheid, en dit zijn ook de vragen die centraal staan tijdens dit Reuringdebat. Het zijn ook de vragen die centraal staan tijdens dit Reuringdebat én belangrijke input vormen voor de Staat van de Uitvoering om knelpunten in de publieke dienstverlening te analyseren en oplossingen te vinden.

De bankgasten van de avond zijn:

  • Gabrielle Haanen (gemeentesecretaris Utrecht)

  • Krista Kuipers (plaatsvervangend secretaris generaal ministerie SZW)

  • Rik Braams (innovation officer in Mobiliteit , ministerie IenW en promovendus Copernicus Institute Universiteit Utrecht)

  • Janneke Oudenhoven (directeur/partner adviesbureau Hiemstra & De Vries)

Over Reuring!Café

Reuring!Café richt zich op het informeel samenbrengen van ambtenaren, betrokken burgers, mensen uit het bedrijfsleven en maatschappelijke organisaties. Tijdens deze editie pakken we uit met een mooie entourage en een goede borrel. Ditmaal verzorgt het Ron Lezer Jazztrio de muziek. Mark Frequin, oud-voorzitter van de VOM, is onze debatleider. Godfried Engbersen, lid van de WRR, is de host van de avond.