Welke factoren dragen bij aan het bevorderen van duurzame inzetbaarheid van medewerkers?

Vandaag de dag bevinden organisaties binnen de publieke sector zich in een turbulente omgeving. Gezien de steeds toenemende hoeveelheid eisen die aan medewerkers worden gesteld, is het bewaken van de duurzaamheid van hun loopbaan van groot belang. In de onderzoeksnotitie ‘Gezond, gelukkig en productief naar de eindstreep!’ (prof. dr. Beatrice van der Heijden en dr. Brenda Vermeeren) wordt dieper ingegaan over welke factoren bijdragen aan duurzame inzetbaarheid, vanuit het individu maar ook vanuit de organisatie. 

Dit artikel verscheen eerder bij Venster

Bewaken van duurzaamheid bepalend voor succes van organisaties

Uit de notitie blijkt dat maar liefst 50% van de medewerkers binnen het openbaar bestuur aangeeft niet door te kunnen werken tot aan de pensioengerechtigde leeftijd (i.e., 67 jaar in Nederland). Op basis van de resultaten van het onderzoek is het dan ook raadzaam dat het management binnen het openbaar bestuur aandacht heeft voor het bewaken en waar mogelijk het bevorderen van de duurzaamheid van de loopbaan van alle medewerkers gedurende hun hele werkzame leven. 

Vanuit de organisatie is het vooral belangrijk een omgeving te creëren waarin sprake is van een ‘sociaal veilig werkklimaat’ en ‘steun voor professionele ontwikkeling’. Dit bevordert duurzame loopbanen. Echter ligt de verantwoordelijkheid voor het bevorderen van een duurzame loopbaan niet alleen bij de organisaties, bepleiten de onderzoekers. Ook medewerkers zelf hebben een belangrijke rol hierin. Twee individuele factoren die bijdragen aan een duurzame loopbaan zijn bijvoorbeeld ‘coaching/intervisie/feedback’ en ‘kennisdeling in netwerken’.

Welzijn van medewerkers van uiterst belang

Tevens blijkt uit het onderzoek dat als medewerkers gelukkig, gezond en productief zijn, dit over het algemeen positief bijdraagt aan het langer door kunnen en willen werken. Deze uitkomsten onderstrepen het belang van duurzame loopbanen als basis voor het langer doorwerken in het openbaar bestuur. De onderzoekers bevelen het management in het openbaar bestuur dan ook aan om HRM praktijken – en systemen voor duurzame loopbanen te implementeren, en om medewerkers gericht te stimuleren hiervan gebruik te maken.  Hoe dat er in de praktijk uitziet, wordt uiteengezet in de notitie ‘Gezond, gelukkig en productief naar de eindstreep!’

Meer weten?

Wil je meer weten over duurzame inzetbaarheid en welke factoren daaraan bijdragen? Download dan de complete notitie ‘Gezond, gelukkig en productief naar de eindstreep!’ In de notitie worden ook diverse aanbevelingen gegeven voor het bevorderen van de duurzaamheid van de loopbaan van alle medewerkers gedurende hun hele werkzame leven.

Het Werkonderzoek 2022

De resultaten in deze notitie komen uit het Werkonderzoek, het periodieke onderzoek van het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties in samenwerking met Venster voor Medewerkers (ICTU) en CBS, naar de werkbeleving van medewerkers in de publieke sector.