Thema-uitgave Staat van de Uitvoering overhandigd aan Tweede Kamerleden

Op donderdag 22 juni 2023, de Dag van de Publieke Dienstverlening, heeft Abdeluheb Choho (algemeen directeur RVO), een thema-uitgave van de Staat van de Uitvoering overhandigd aan Tweede Kamerleden Don Ceder (CU), Hind Dekker (D66), Mark Strolenberg (VVD) en Evert-Jan Slootweg (CDA). Deze Special bevat internationale praktijkvoorbeelden die een inspiratiebron vormen om de complexiteit aan te pakken waardoor de dienstverlening aan burgers en ondernemers in Nederland verbeterd wordt.

Staat Special

Centrale conclusie van de Special is dat de Nederlandse publieke dienstverlening het in internationaal perspectief best goed doet. Maar als het gaat om het echt centraal stellen van burgers en ondernemers, kunnen we nog veel leren van andere landen.

Staat van de Uitvoering

In januari van dit jaar overhandigde stuurgroep voorzitter Choho de eerste Staat van de Uitvoering aan de Tweede Kamer. Belangrijkste conclusie daarin was dat er grote zorgen bestaan over de toekomstbestendigheid van de uitvoering. De complexiteit van wet- en regelgeving en de stapeling van beleid vormen de grootste obstakels die een goede dienstverlening aan burgers en ondernemers in de weg staan.

De Staat van de Uitvoering is een nieuw initiatief, tot stand gekomen onder leiding van een door de Ministerraad ingestelde stuurgroep. Met de periodiek terugkerende publicatie wordt de politiek geïnformeerd over hoe de publieke dienstverlening in ons land ervoor staat. 

Meer weten?

Bekijk de Special 2023 van de Staat van de Uitvoering.