Het vergeten belang van managementkwaliteit

In private én publieke organisaties is er de nodige aandacht voor het belang van individuele leidinggevenden voor het reilen en zeilen van de organisatie. Daarnaast speelt het bredere thema ‘kwaliteit van het management’ een grote rol. In de onlangs verschenen notitie ‘Het vergeten belang van managementkwaliteit’ (prof. dr. Harry Garretsen, dr. Maite Laméris en prof. dr. Janka Stoker) wordt de rol die de kwaliteit van het management en de individuele leidinggevende spelen in de prestaties van organisaties in het openbaar bestuur onderzocht.

Dit artikel verscheen eerder bij Venster voor Medewerkers.

Het meten van managementkwaliteit, leiderschap en prestaties in het openbaar bestuur

Uit diverse onderzoeken blijkt dat de kwaliteit van het management een duidelijke relatie heeft met de prestaties van een organisatie. In de notitie ’Het vergeten belang van managementkwaliteit’ wordt zowel de kwaliteit van het management als de rol van de individuele leidinggevende in relatie tot prestaties onderzocht.

Om de kwaliteit van het management te meten, wordt gekeken naar het gebruik van verschillende managementpraktijken op vier sub-dimensies: doelstellingen, prestatiemonitoring, talentmanagement en belonen. Daarnaast zijn medewerkers bevraagd over hoe de individuele leidinggevende invulling geeft aan zijn/haar rol. Prestaties zijn gemeten op vier thema’s: de prestaties van het team, het leervermogen van de organisatie, de tevredenheid met en de betrokkenheid bij de organisatie.

Managementkwaliteit en leiderschap van belang voor prestaties

Uit de resultaten blijkt dat managementkwaliteit en leiderschap beide belangrijk zijn voor het goed presteren van een organisatie. Zowel managementpraktijken als de individuele de leidinggevende zijn beide een middel om prestaties van de organisatie en haar medewerkers positief te beïnvloeden. De verschillende managementpraktijken hebben ieder op zichzelf ook een eigen uitwerking, is gebleken.

De resultaten van dit onderzoek zouden een goed hulpmiddel kunnen zijn om zowel het gesprek over managementpraktijken, als over de waardering voor de leiderschapsstijl van de individuele leidinggevende op gang te brengen.

Meer weten?

Wil je meer weten over de rol van managementkwaliteit en individuele leidinggevenden in het openbaar bestuur en hoe je beide inzet als middel voor het positief beïnvloeden van de prestatie van de organisatie? Download de complete notitie ‘Het vergeten belang van managementkwaliteit’. In de notitie wordt ook aandacht besteed aan welke subdimensies en thema’s van belang zijn binnen het goed functioneren van de organisatie.

Het Werkonderzoek 2022

De resultaten in deze notitie komen uit het Werkonderzoek, het periodieke onderzoek van het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties in samenwerking met Venster voor Medewerkers (ICTU) en CBS, naar de werkbeleving van medewerkers in de publieke sector.