Johan Hakkenberg: “ICT is belangrijk, maar je mensen maken echt het onderscheid”

Johan Hakkenberg was 19 jaar algemeen directeur van de RDW (Rijksdienst voor het Wegverkeer). Een man die recht door zee is met een passie voor de praktijk. Zijn naam is onlosmakelijk verbonden met de verzelfstandiging van de RDW en later ook met het op orde brengen van de ICT daar. Hij vormde de dienst om tot een publieke dienstverlener. In een onlangs gepubliceerde aflevering van ‘De top kijkt om’ deelt hij zijn advies aan opvolgers: “Laat je door goeie mensen adviseren en wees eerlijk, transparant en authentiek.” Maar ook: “Besteed de ICT niet helemaal uit en zit er bovenop.”

Het volledige gesprek met Johan Hakkenberg is vanaf vandaag beschikbaar als podcast. Er zijn ook diverse videofragmenten en een artikel verschenen. Die vind je op de pagina van De top kijkt om

De top kijkt om 

Voor De top kijkt om worden oud-ministers en oud-topambtenaren bevraagd over hun ervaringen. Johan Hakkenberg is één van hen. In de loop van dit voorjaar worden gesprekken gepubliceerd met onder anderen oud-ministers Jet Bussemaker, Johan Remkes en Ronald Plasterk. 

De top kijkt om is een initiatief van het programma Kennis van de overheid (ministerie van BZK). Het project heeft vorm gekregen in nauwe samenwerking met de Rijksuniversiteit Groningen, de Universiteit Utrecht en het Centrum voor Parlementaire Geschiedenis van de Radboud Universiteit.