‘Sociale veiligheid is essentieel voor een overheid die werkt voor de samenleving’

Sociale veiligheid in het openbaar bestuur is een thema dat volop in de maatschappelijke belangstelling staat. Het is niet alleen een belangrijk onderwerp in het licht van het welzijn van medewerkers, maar ook in het functioneren van de overheid. In de onlangs verschenen notitie ‘Sociale veiligheid in het openbaar bestuur: kun je dat maken’? (prof. dr. Sandra Groeneveld en dr. Tessa Janssen) wordt de rol van sociale veiligheid in het functioneren van de overheid geanalyseerd. De analyses tonen dat sociale veiligheid op de werkvloer een essentieel onderdeel is van een overheid die werkt voor de samenleving.

Dit artikel verscheen eerder bij Venster voor Medewerkers.

Sociale veiligheid in het openbaar bestuur

Gekeken naar de resultaten uit de notitie, blijkt dat sociale veiligheid van belang is voor het welzijn van medewerkers. Ook wordt geconcludeerd dat sociale veiligheid op de werkvloer een cruciale voorwaarde is voor het functioneren van de overheid: medewerkers die hun werkomgeving als veilig ervaren geven aan dat hun team of organisatie ook beter presteert, de maatschappelijke meerwaarde meer centraal stelt in het werk en beter in staat is om te leren. 

De resultaten laten verder zien dat medewerkers het meest bevlogen zijn en het best presteren in een omgeving die sociaal veilig en prestatiegericht is. In het creëren van een sociaal veilige werkomgeving is een belangrijke rol voor leidinggevenden weggelegd.

Notitie ‘Sociale veiligheid in het openbaar bestuur: kun je dat maken?’

Nieuwsgierig naar de resultaten van de notitie ‘Sociale veiligheid in het openbaar bestuur: kun je dat maken?’? Hier download je de complete notitie. 

Het Werkonderzoek 2022

De resultaten in deze notitie komen uit het Werkonderzoek, het periodieke onderzoek van het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties in samenwerking met Venster voor Medewerkers (ICTU) en CBS, naar de werkbeleving van medewerkers in de publieke sector. Hier lees je meer over het Werkonderzoek.