11 april Webinar EIPA: Prestaties in het onderwijs in de publieke sector

Let op: deze agenda-item heeft al plaatsgevonden

Activiteitendata

  • Datum
  • Tijd -
  • Locatie Online

Het European Institute of Public Administration (EIPA) voert in samenwerking met het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties een meerjarig onderzoeksprogramma uit naar de prestaties van de publieke sector in 35 landen. Tijdens een webinar op 11 april staat het thema ‘prestaties in het onderwijs’ centraal.

Hoeveel besteden landen aan onderwijs? Hoe kunnen we ervoor zorgen dat onderwijssystemen efficiënter en effectiever werken? En wat is de rol van digitaal leren? Tijdens de sessies op 11 april worden de studieresultaten van het deelonderzoek en het bijhorende dashboard gepresenteerd. Je bent van harte uitgenodigd.

Meer informatie en mogelijkheid tot aanmelden vind je op de website van EIPA. Het deelonderzoek is te raadplegen via onze pagina over EIPA.