Een herkenbare staat:investeren in de overheid

Rapport van de werkgroep Verzelfstandigde Organisaties op Rijksniveau.