Samenvatting rapport Verder bouwen aan beheer

Bijlage bij de Miljoenennota 1992.