Zou Thorbecke nu tevreden zijn?

Eerste rapport van de Commissie Hoofdstructuur Rijksdienst: probleemschets en analysekader voor onderzoek van en advisering over hoofdstructuur en functioneren van de rijksdienst