Weinigen denken dat het goed gaat

Tweede rapport van de Commissie Hoofdstructuur Rijksdienst: verduidelijking van de benaderingswijze, nadere interpretatie van de opdracht en overzicht van de werkzaamheden