Bestuursorganisatie bij de kabinetsformatie

Eindrapport van de Commissie Interdepartementale Taakverdeling en Coördinatie