Zelfstandige bestuursorganen

Achtergronddocument 5.2 van de Commissie Hoofdstructuur Rijksdienst: Essay over het verschijnsel van de zelfstandige bestuursorganen, hun mogelijke bijdrage aan de ontlasting van de politieke en ambtelijke top en de consequenties met betrekking tot de omvang van de ministeriële verantwoordelijkheid