Wetgeving, planning en financiering ruimtelijk beleid

Achtergronddocument 8.2 van de Commissie Hoofdstructuur Rijksdienst: Rapport over een deelonderzoek naar organisatie en coördinatie van wetgeving, planning en financiering op ruimtelijk gebied