Regeren in een dubbelrol

Achtergronddocument 1 van de Commissie Hoofdstructuur Rijksdienst: rapport over een studie naar de marges voor een samenhangend overheidsbeleid