Interdepartementale coördinatie

Achtergronddocument 7 van de Commissie Hoofdstructuur Rijksdienst: Rapport over een onderzoek naar structuur en functioneren van cie interdepartementale coördinatie