De politieke en ambtelijke top

Achtergronddocument 6 van de Commissie Hoofdstructuur Rijksdienst: Rapport over een onderzoek naar het functioneren van de topstructuur van de rijksdienst