Venster

Venster is het onderzoeks-/adviesteam én sparringpartner van, voor en door de overheid gericht op het beter laten presteren van organisaties. Venster biedt een leerplatform met inzichten, kennis, onderzoeken en vergelijkingen rondom een heldere bedrijfsvoering, goed werkgeverschap en werkgeluk van medewerkers.

Vier personen staan en zitten bij elkaar. Een persoon laat iets zien op een tablet.

Venster: Leren door vergelijken

Gemeenten, waterschappen en rijksuitvoeringsorganisaties kunnen prestaties via het platform met elkaar vergelijken. Waardoor ze van elkaar kunnen leren en verbeteren.

Venster zet diverse onderzoeksinstrumenten in om bij te dragen aan een beter functionerende overheid. Dat doen ze door inzicht te geven in:

  • De samenstelling, het functioneren en presteren van de overheid
  • Goed werkgeverschap en werkgeluk
  • Een heldere bedrijfsvoering

Venster is een programma van het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties, in uitvoering bij ICTU. We werken zelf in het openbaar bestuur, hebben gevoel voor bestuurlijke verhoudingen en zijn zo bekend met de vraagstukken waarmee publieke organisaties te maken hebben.