Trends & Cijfers 2022

Trends & Cijfers is een jaarlijkse rapportage van het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties (BZK) en geeft een cijfermatig overzicht van de veertien arbeidsvoorwaardelijke sectoren en de gemeenschappelijke regelingen. Dit zijn de overheidssectoren: het Rijk, de provincies, de gemeenten, de waterschappen, de rechterlijke macht, defensie en de politie. En de onderwijssectoren: het primair onderwijs, het voortgezet onderwijs, het middelbaar beroepsonderwijs, het hoger beroepsonderwijs, het wetenschappelijk onderwijs en de onderzoekinstellingen; en de sector universitair medische centra. De uitgave van 2022 heeft betrekking op de stand eind 2021, waarbij de vergelijking gemaakt kan worden met eerdere jaren vanaf 2015. Het rapport bevat de hoofdstukken Omvang en personeel, In- en uitstroom, Lonen, Sociale Zekerheid en Pensioenen.