Inzicht in gemeentefinanciën met open dashboard Venster

Het dashboard gemeentefinanciën van Venster is vanaf maart 2024 voor iedereen toegankelijk. Dat betekent dat iedere gemeente in Nederland toegang heeft tot alle data in het dashboard. Dit is goed nieuws voor gemeenten die inzicht willen krijgen in hun financiële positie.

Het dashboard is via deze pagina te raadplegen.

Dashboard Gemeentefinanciën

Het dashboard geeft inzicht in de omvang van de baten en lasten per inwoner van een gemeente (begroting èn jaarrekening). Essentiële vragen over de exploitatie worden daarmee beantwoord. Denk aan vragen als: Voor welke taakvelden maakt mijn gemeente hogere kosten dan andere? Hoe ontwikkelt de inhuur zich? Op welke thema’s zetten we verhoudingsgewijs veel eigen personeel in? En hoe hoog is de lokale belastingdruk?

Het dashboard bevat cijfers van alle gemeenten in Nederland sinds 2018 en is gebaseerd op de open data die via Iv3 worden ontsloten door het CBS. Het dashboard geeft inzichten in diverse kosten-en batencategorieën per hoofdfunctie en taakveld. Ook kun je zelf een referentiegroep samenstellen. Zo vergelijk je altijd met een groep die relevant is voor jouw gemeente.

Meer informatie vind je op de website van Venster