Finalisten Overheidsawards 2023

Op dinsdag 28 november 2023 worden de winnaars van de Overheidsawards bekendgemaakt. Welke innovaties en welke managers maken kans op de titels ‘Beste Overheidsinnovatie van het Jaar’ en ‘Beste Overheidsmanager van het Jaar?’ Hoog tijd om de finalisten op een rijtje te zetten.

Overheidsinnovatie van het Jaar

Met de verkiezing Beste Overheidsinnovatie van het Jaar zoekt de Vereniging voor OverheidsManagement (VOM) samen met verschillende partners naar de meest toonaangevende innovaties binnen alle lagen van de overheid met als doel kennis uit te wisselen en ter inspiratie te dienen voor overheidsorganisaties en overheidsmedewerkers. 

De volgende drie finalisten maken kans op de titel ‘Beste Overheidsinnovatie van het Jaar’:

GemGroReflection (Gemeente Groningen)

Directie Stadsbeheer van de gemeente Groningen heeft beter asfalt ontwikkeld: GemGroReflection. Het is licht reflecterend en daardoor veiliger. De productie veroorzaakt ook minder CO2 dan normaal. De stad blijft eveneens koeler door deze innovatie op lokaal niveau, die breder toepasbaar is. 

Koffiebranderij (Zuivere Koffie) en bakkerij (Justitieel Complex Zaanstad)

Justitieel complex Zaanstad en Social Impact Maker presenteren Zuivere Koffie. Dit is een koffiebranderij en bakkerij die gemotiveerde (ex-)gedetineerden een tweede kans biedt in het leven door het leren van een ambacht en begeleiding naar betaald werk. Daardoor benutten zij hun tijd beter ter voorbereiding op de maatschappij. 

PHA2USE (Waterschap Brabantse Delta en partners)

Brabantse Delta is een van de initiatiefnemers van PHA2USE. Dit is een innovatie die bijdraagt aan oplossingen van een groot maatschappelijk probleem door samenwerking te zoeken met verschillende partijen. Tijdens het proces wordt een natuurlijke plasticvervanger (Caleyda) geproduceerd uit afvalwater.

Overheidsmanager van het Jaar

Het thema van de verkiezing Beste Overheidsmanager van het Jaar is in 2023: ‘Met passie en plezier voor de publieke zaak’. Juist die houding is nodig om complexe opgaven het hoofd te bieden en het vertrouwen in de overheid te vergroten. De Overheidsmanager van het Jaar toont hart voor de publieke zaak en straalt trots en vertrouwen uit dat medewerkers inspireert. Hij of zij weet hiermee de medewerkers te binden en te boeien en geeft hen het vertrouwen om samen de klus te klaren.

De volgende drie finalisten maken kans op de titel ‘Beste Overheidsmanager van het Jaar’:

Afke Besselink, Afdelingsmanager concerndienstverlening, gemeente Rotterdam

Afke Besselink zorgt op innovatieve wijze voor goede dienstverlening door de gemeente Rotterdam. De ervaringen van burgers staan centraal in haar werk. Door de juiste mensen op de juiste plek te zetten worden de resultaten van het team omgezet in actie. De jury is onder de indruk van de manier waarop Afke de samenwerking opzoekt.  Niet alleen binnen de eigen organisatie, maar ook daarbuiten. Dit heeft ertoe geleid dat ook andere gemeenten hun dienstverlening met haar input verbeteren. Ze toont hart voor de publieke zaak en is altijd op zoek hoe ze de overheid beter en toegankelijker kan maken. 

Duco Stuurman, Stedelijk Directeur Sociaal, gemeente Amsterdam

Duco Stuurman werkt al jaren met passie voor de gemeente Amsterdam. De ongelijkheid in de stad en de samenleving is de drijfveer voor hem om zich langdurig in te zetten voor het brede sociaal domein en anderen daarin mee te nemen. Hij maakt de maatschappelijke vraagstukken zichtbaar voor zijn collega’s en gaat in gesprek met de burgers. Hij zorgt er ook voor dat zijn medewerkers genoeg ruimte krijgen. Duco weet heel concreet te agenderen, voor bewustwording te zorgen, de eigen organisatie te veranderen en partners te betrekken. Dit draagt bij aan het oplossen van de problemen in Amsterdam. 

Frans Swinkels, Concerndirecteur, gemeente Tilburg

Frans Swinkels is een voorbeeld van iemand die langdurig bij een organisatie zit en zich hieraan verbindt. Wat hem als manager uniek maakt is zijn bijzondere betrokkenheid en focus op mensen. Frans weet met zijn verbindende karakter zijn medewerkers te inspireren. Hij gaat daarbij zelfreflectie niet uit de weg. De jury is onder de indruk van zijn betrokkenheid en inzet voor de maatschappij gedurende zijn carrière. 

Over de verkiezing

Met de verkiezing Beste Overheidsinnovatie van het Jaar en Beste Overheismanager van het Jaar heeft de Vereniging voor OverheidsManagement (VOM) als doel om goede overheidsinnovaties een podium te bieden en in het zonnetje te zetten, kennis uit te wisselen en ter inspiratie te dienen voor overheidsinnovaties, overheidsorganisaties en overheidsmedewerkers.

De uitreiking van de Overheidsawards wordt mede mogelijk gemaakt door: Binnenlands Bestuur, FUTUR, Interprovinciaal Overleg (IPO), Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties (BZK), Koninklijk Nederlands Normalisatie Instituut (NEN), Netwerk van Publieke Dienstverleners (NPD), Ordina, PA consulting, Publiek Denken en Vereniging van Nederlandse Gemeenten (VNG).

Op deze pagina lees je meer over de Overheidsawards.