Inzet van diverse HR-activiteiten verhoogt medewerkersbetrokkenheid

Uit onderzoek van Radboud Universiteit Nijmegen en Universiteit Utrecht blijkt dat er veel speelruimte is om een goed werkend HR-systeem te ontwikkelen en de betrokkenheid van werknemers te verhogen. Een combinatie van diverse HR-activiteiten draagt daaraan bij. Benieuwd om welke activiteiten het gaat? Dat leest u in dit blog. 

Voor het onderzoek maakten de wetenschappers gebruik van data van het medewerkersonderzoek van InternetSpiegel.

Een man en een vrouw zitten naast elkaar aan een tafel. De man heeft een notitieboek, telefoon en laptop voor zich op tafel liggen. Hij beeld iets uit met zijn handen. De vrouw is op haar laptop aan het werk.

Verhogen medewerkersbetrokkenheid

De studie toont onder meer aan dat het combineren van diverse HR-activiteiten – gericht op kunnen (bekwaamheid), willen (motivatie) en mogen (autonomie en participatie) – bijdragen aan een beter welzijn van medewerkers. Publieke organisaties die de genoemde combinatie van HR-activiteiten inzetten binnen het HR-systeem, scoorden hoger op betrokkenheid en werktevredenheid van medewerkers dan organisaties die dat niet doen.

Die conclusie sluit aan op de zogeheten AMO-theorie dat uitgaat van het principe dat een combinatie van abilities (kennis en kunde), motivation (motivatie) en opportunity (ruimte) van belang is voor goed presteren. Concreet betekent dit het inzetten van bijvoorbeeld trainingen, het focussen op eerlijke beloning en beoordeling en het bieden van ruimte aan medewerkers.

Wilt u meer weten?

Bovenstaande informatie komt uit een artikel dat eerder is geplaatst op de website van Venster. Het hele artikel leest u via deze link. Op de website van Venster vindt u ook meer informatie over het laten uitvoeren van een medewerkersonderzoek bij InternetSpiegel.